U-profilmagneter

U-profilmagneter fungerar enligt samma princip som de andra gripmagneterna vi säljer. Det innebär att ett hölje av stål skyddar magneten mot stötar samtidigt som den säkerställer att den magnetiska kraften riktas åt ett håll. Det finns en del fördelar med u-profilmagneter om man jämför med andra gripmagneter. De kostar lite mindre tack vare deras simpla design. De är inte heller så höga, vilket kan vara en fördel om de exempelvis ska försänkas i en träplanka. Detta gör även att de inte är lika starka som andra gripmagneter, och det kan även ta lite längre tid att montera den än vad det tar att montera en rund gripmagnet om den ska försänkas. Några användningsområden för u-profilmagneter:

  • Magnetisk dörrhållare
  • Knivhållare
  • Magnetisk förtöjning av möbler
  • Organisering av verktyg på en verktygspanel
  • Upphängning av ribbor för t.ex. mobila utställningar
U-profilmagneter är väldigt starka tack vare det u-formade stålhöljet. Var dock uppmärksam på att styrkan är beräknad vid direktkontakt. Om en u-profilmagnet sätts på en vertikal yta (t.ex. en whiteboard), så kommer u-profilmagneten endast hålla 10-15% av den angivna styrkan innan den börjar glida eller faller av från ytan. Därför bör du ha i åtanke vad magneten ska användas till, och därefter välja en styrka som passar dess syfte.

© 2013 Brisingi | CVR: DK38666363