Definition styrka

Styrka är den beteckning vi använder för att informera om hur stark en magnet är. På andra hemsidor kan du märka att man använder liknande ord som ”styrka”, ”bäregenskap” eller ”hållningskraft”. Med styrka menar vi det antal kg som ska fästas vid magneten för att den ska lossna från en vertikal stålplatta. Det kan illustreras med denna bild:

Definition av en magnets styrka

a = Styrka
b = Friktionskraft
c = Fasthållningsegenskap

På bilden ser vi de tre krafterna som är i spel. Styrkan (a) är det antal kg som är nödvändigt vertikalt för att avlägsna magneten från metallplattan. Det är ett vanligt sätt att beskriva en magnets styrka på. Nästa är friktionskraft (b), som kan vara högre eller lägre än styrkan. Detta beror på att friktionskraften beräknas ur metallplattans och magnetens ytor. Våra gummimagneters ytor har exempelvis en hög friktion, medans magneter som har ett ytskikt av nickel har låg friktion. Den sista kraften är fasthållningsegenskapen (c) som är en kombination av styrka och friktionskraft. Fasthållningsegenskapen uträknas också med hjälp av vinkeln på det som ska bäras av magneten, och när denna är fastställd kan man avgöra hur stor påverkan friktionskraften har för ekvationen.

Ett annat värde som många är intresserade av är magnetens bäregenskap. Det innebär det antal kg en magnet kan bära utan att glida ner. Detta kan illustreras på följande vis:

Definition av en magnets bäregenskap

a = Styrka
b = Bäregenskap

Styrkan (a) är likadan som tidigare beskrivits. Bäregenskapen (b) uträknas efter styrkan, men även efter friktionskraften som vi redan lärt oss uträknas från magnetens och metallplattans ytor. En tumregel är att bäregenskapen för en vanlig nickeltäckt neodym-magnet är cirka 15% av magnetens styrka innan den börjar glida. Om en magnet har en styrka på 10 kg, så är bäregenskapen cirka 1,5 kg. Gummitäckta magneter har en högre bäregenskap p.g.a. sin högre friktion.

Summering:

  • På Brisingi informerar vi om en magnets styrka, vilket är det antal kg som krävs för att rycka loss magneten vertikalt från en stålplatta.
  • Fasthållningsegenskapen räknas ut genom styrka + friktionskraft + vinkeln på det som ska bäras upp.
  • Friktionskraft bestäms av magnetens och metallplattans ytor. Gummi har exempelvis högre friktion än nickel.
  • Bäregenskapen bestäms av styrka + friktion. En tumregel är att en vanlig nickeltäckt neodym-magnet kan bära cirka 15% av sin styrka. Gummimagneter kan bära mer p.g.a. sin högre friktion.

© 2013 Brisingi | CVR: DK38666363