Vad betyder kvalitetsgrad såsom N42 och N38?

Vad är en kvalitetsgrad?

Du kommer ofta se att magneter betecknas med en kombination av bokstäver och tal, som exempelvis N42, N42SH, N35UH. Här nedan följer en förklaring om vad detta innebär.

Talen

Talen berättar hur stor energiproduktion magneten har oberoende av dess storlek. Desto högre nummer desto mer energi (Maximum Energy Product, MGOe) kan magneten producera. Du kommer därför uppleva att ett högre tal innebär en starkare magnet. En magnet med en kvalitetsgrad på 40 är därför inte lika stark som en magnet av samma storlek som har en kvalitetsgrad på 52.
I dagsläget har de svagaste magneter en kvalitetsgrad på 35, medans de starkaste har en kvalitetsgrad på 52. Du kommer märka att de flesta magneter ligger på kvalitetsgraderna 40 eller 42, och detta beror på att denna kvalitetsgrad är den bästa kombination mellan styrka och kostnad.

Bokstäverna

Före och efter numren kommer ofta en bokstav. Bokstaven på vänster sida talar om vilken typ magneten är. Vanligtvis står N för Neodym. Bokstäverna på höger sida talar om den maximala arbetstemperaturen (Max Operating Temperature) och Curie-temperaturen. Några exempel på detta är N42, N42SH, N35UH m.fl. Oftast så är bokstaven på höger sida borttagen så att det endast står N42. I dessa fall så är den maximala arbetstemperaturen 80 grader, och Curie-temperaturen är 310 grader.

Vad behöver jag veta om kvalitetsgrader innan jag köper en magnet?

Oavsett om du ska använda magneten i en elektrisk motor, eller för att lyfta ett föremål så är det viktigt att känna till magnetens styrka. Om magneten är för stark (alltså om kvalitetsgraden är för hög) så kan den skada sin omgivning. Är magneten för svag (alltså om kvalitetsgraden är för låg) så kan det hända att du inte uppnår önskat resultat.

Utöver kvalitetsgraden så finns det även andra variabler som influerar magnetens styrka. Dessa kan exempelvis vara:
  • Magnetens form och proportioner
  • Magnetens volym
  • Magnetens omgivning. Till exempel om magneten är täckt av metall eller om metallytan som magneten ska fästas mot inte är 100% magnetisk.

Som det framgår här är kvalitetsgraden ett teoretiskt värde som kan vara svårt att förhålla sig till eller omvandla till praktisk information. Därför mäter vi också magneternas styrka genom att testa hur många kg de kan bära. Denna informationen hittar du enkelt på produktsidan.

© 2013 Brisingi | CVR: DK38666363