Vad bör jag veta om gauss?

Vad är gauss?

Gauss är en term som man ofta hör i samband med magneters styrka. Det är heller inte fel, men man pratar ofta förbi varandra, eftersom gauss kan innebära olika värden för samma magnet, eftersom gauss mäts på olika sätt. Detta går vi närmare in på. Tills vidare räcker det att veta att gauss berättar något om magnetismen i en magnet.
Gauss är en enhet som berättar vilken mängd magnetism det finns i ett område, alltså den magnetiska densiteten. Mer precist är 1 gauss ungefär detsamma som 1 linje flux i 1 kubikcentimeter. Den svagaste magneten vi kan föreställa oss har därför 1 fluxlinje som går från magnetens nordpol till dess sydpol. Ett mer realistiskt exempel är en magnet med en gauss på 11700, som därför har 11700 gausslinjer från magnetens nordpol till dess sydpol.

Vad använder man gauss till?

I de flesta vardagssituationer är gauss inte relevant att använda. De flesta vill dock veta hur många kilo en magnet kan bära, och här kan gauss vara användbart. Gauss används däremot ofta inom elektronik, elektriska motorer och andra avancerade områden. Eftersom de flesta av våra magneter är gjorda av materialet neodymium ska vi kolla på hur gauss används i den här kontexten. Därför ska vi se på två mätmetoder man ofta använder sig av när man använder gauss som måttenhet.

Brmax (Residual Flux Density)

Brmax, eller bara Br, beskriver den magnetiska nduktion som finns kvar i en magnet efter att man tar bort det magnetiserade fältet. Brmax mäts i gauss, och för neodymium-magneter skrivs det som ett värde från N35 till N55. Det är ett materialvärde som är oberoende av magnetens form, så det är ett 1:1 förhållande mellan ett N-nummer och gauss. Exempelvis motsvarar N35 11700-12100 gauss. På produktsidan kan du se både N-numret och gaussnumret.

Ytfält

Om Brmax är ett materialvärde, som mäts i gauss, så används gauss också för att berätta hur kraftfullt det magnetiska fältet är vid magnetens yta. Ytfältets styrka beror på flera saker såsom materialet, magnetens form och hur magneten används. Ytfältets styrka är därför olika beroende på vilken storlek och form en magnet har. Ytfältet kan dessutom definieras på flera olika sätt. Det kan beräknas genom att använda matematiska formler, eller så kan det mätas med en gaussmätare. Om ett ytfält mäts så gör man det direkt på magnetens yta, men det kan vara olika beroende på var på ytan man gör mätningen. Dessa saker gör att en magnets ytfält kan vara olika för samma magnet hos olika magnetförsäljare, eftersom det inte finns en standard för hur det mäts.

Vad bör jag veta om gauss innan jag köper en magnet?

  • Brmax och N-numret är ett materialvärde som man kan slå upp i en tabell. Därför är värdet alltid detsamma, oavsett vilken magnetförsäljare du handlar från.
  • Brmax och N-numret berättar inte hur många kilo en magnet kan lyfta. En stor magnet med ett litet Brmax och N-nummer kan därför vara betydligt starkare (lyfta fler kilo) än en mindre magnet med ett högt Brmax och N-nummer.
  • Om två magneter har samma form och storlek så kommer magneten med högst Brmax och N-nummer vara starkast.
  • Ytfältet ger en bättre indikation än Brmax och N-nummer när man ska bestämma ett magnetfälts styrka. Det beror på att man mäter direkt vid magnetens yta. Men det berättar inte hur många kilo en magnet kan lyfta.
  • En magnets ytfält kan vara svårt konsekvent redovisa över flera magnetförsäljare, eftersom man kan mäta det på flera olika sätt.
  • Det är inte alla magnetförsäljare som anger ytfältet. Det gör inte vi heller för närvarande.
  • Var uppmärksam på att vissa försäljare marknadsför deras magneter för att vara starka bara för att de har ett högt gaussvärde. Jag hoppas att ovanstående information förklarar varför gauss i många fall inte är relevant att förhålla sig till.
31 januari 2020
© 2013 Brisingi | CVR: DK38666363