Magneter och temperatur

Vad är curietemperatur?

Curietemperatur (CurieTemp) berättar vid vilken temperatur en magnet permanent tappar all sin magnetisering.

Vad är maximal arbetstemperatur?

Max arbetstemperatur (MaxTemp) berättar vid vilken temperatur en magnet börjar tappa sin magnetisering. Permanent förlust av magnetisering är alltså en övergångsprocess som börjar vid MaxTemp och slutar vid CurieTemp.
När temperaturen kommer närmare och närmare MaxTemp kan du uppleva en tidigare förlust av magnetism, som i regel ligger under 10 %. När magneten kyls ner till rumstemperatur återfår magneten sin fulla kraft. Temperaturer under MaxTemp kan alltså leda till ett tillfälligt tapp av magnetism, medan temperaturer över MaxTemp leder till en långsam övergång till en permanent förlust av magnetism.

Vad bör jag veta om temperaturer innan jag köper en magnet?

Det viktigaste att veta är att stigande temperatur permanent kan avmagnetisera en neodymium-magnet helt eller delvis. Därför ska du vara uppmärksam på följande situationer:

  • Använd inte flytande varmt lim på magneter
  • Förbehandla inte magneter med verktyg. Om förbehandlingen inte förstör magneten kommer friktionen mellan verktyget och magneten resultera i höga temperaturer
  • Fäst inte magneter på varma ytor, som t.ex. metall som precis blivit svetsat eller sågat
  • Använd inte magneter i varma miljöer såsom en ugn, motor eller lampa

Hur vet jag vilken temperatur en magnet klarar av?

Den vanligaste MaxTempen är 80 grader, och den vanligaste CurieTempen är 310 grader. Om en magnet tål högre temperaturer än dessa framgår det specifikt på produktsidorna. Alternativt kan man också avläsa det på de siffror och bokstäver som indikerar magnetens magnetism. Om en magnet har bokstaven M efter sig (t.ex. N42M) så har den en MaxTemp på 100 grader och en CurieTemp på 340 grader. Om det i stället står bokstäverna SH (N42SH) har den en MaxTemp på 150 grader och en CurieTemp på 340 grader.
Nästan alla våra magneter är av typen ”N”.

I tabellen här nedan kan du se förhållandet mellan typerna och temperaturerna.

Temperaturtyper Max arbetstemperatur Curietemperatur
N 80°C 310°C
M 100°C 340°C
H 120°C 340°C
SH 150°C 340°C
UH 180°C 350°C
EH 200°C 350°C
UH 230°C 350°C
8 januari 2020
© 2013 Brisingi | CVR: DK38666363